Tietosuojaseloste

Päivitetty 30.9.2018

Tämä tietosuojaseloste koskee jphelenius.com-sivustolla, sähköpostilla ja puhelimitse kerättyjen henkilötietojen tallentamista ja käyttöä.

Rekisterinpitäjä

Jani-Petteri Helenius

Kirvuntie 55D, 02140 Espoo

helenius1[a]icloud.com

Kerään henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on meidän välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen käsittely toteutetaan asianmukaisesti ja tietoturvallisesti.

Kerään tietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

Henkilötietojasi vastaanottavat

  • yrityksemme, siis minä itse
  • sinä itse, jos keskustelemme esim. sähköpostitse

Tietojen luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa asiakkaan puolesta palvelun edellyttämille tahoille mukaan lukien työn edellyttämät aliurakoitsijat ja yhteistyökumppanit, joilla on lakiin perustuva oikeus saada tietoja, sekä viranomaiset. Yrityksemme ei luovuta henkilötietoja lakisääteisten luovutusten lisäksi muille kolmansille osapuolille ilman henkilön lupaa/pyyntöä.

Säilytämme henkilötietojasi:

  • Sähköpostiarkistossa ja/tai asiakastietojärjestelmässä asiakassuhteen tai korkeintaan seitsemän vuoden ajan
  • Kirjanpitoaineistossa korkeintaan seitsemän vuoden ajan

Sinulla on seuraavat oikeudet:

  • oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
  • oikeus tietojen oikaisemiseen
  • oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
  • oikeus vastustaa käsittelyä
  • oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
  • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle